Şeyh Ömer Bağistani

Hoca hazretlerinin ana tarafından büyük babalarının babası. Taşkend köylerinden Bağistan isimli bir dağ köyünde doğmuş. Nesebi on altı vasıta ile Hazret-i Ömer´in oğlu Abdullah´a varı­yor. Tarikatte de nesepleri, basamak basamak, Ebubekir Nessaz ve Ebulkasım Gürgânî´ye kadar dayanıyor. 93 yıl yaşamışlar. Otuz yaşlarında cezbeye erişip altmış üç yıl kemâl yolunda yürü­müşler...

Derlermiş ki:

? Ben Allah Resûl´ünün kalbleri üzerindeyim. Bunda hiç şüphem yok. Allah Resûl´ünün ömürleri nasıl 63 yıl ise benim de hakikî hayatım olan cezbeden sonraki ömrüm 63 yıl olacaktır.

Vefatları 698 de... Kabirleri Tebriz´de...

*

Hoca Ubeydullah Taşkendî:

? Mevlânâ Yakup Çerhî hazretlerinin sohbetindeydim. Ba­na hangi vilâyetten olduğumu sordular. Şaş vüâyetinden olduğu­mu söyledim. «Şeyh Ömer Bağistanî ile akrabalığın var mı?» di-

ye sual ettiler. Bana şeyhin akrabası olduğumu söylemek hoş gel­mediği için «babalarımız onun mürit ve bağlılarından imişler» di­ye cevap verdim. Dediler ki : «Hoca Bahaeddin Nakşibend haz­retleri onların yolunu beğenir ve cezbeyle şeriati bir arada mu­hafaza ettiklerini söylerdi. Bu tarif gayet incedir. Zira cezbenin istilâsından sonra şeriati muhafaza edebilmek çok zordur. Cezbe ehlinin çoğu bunu beceremez. Şeyh Ömer, kuvvetli bir zât idi­ler.»

*

Hoca Ubeydullah Taşkendi :

? Şeyh Ömer, oğluna buyururlarmış ki: «Oğlum, molla ol­ma, sofî olma, şu olma, bu olma, Müslüman ol!

*

Hoca Ubeydullah Taşkendi:

? Biri uzaklardan şeyh Ömer hazretlerine, tarikat telkini almaya gelmiş... Şeyh sormuş : «Sizin memleketinizde mescit var mıdır?» «Var!» «Müslümanlık hükümlerini biliyor musun?» «Bi­liyorum!» «Ya ne diye zahmet edip buralara kadar gelmiş bulu­nuyorsun?»

*

Hoca Ubeydullah Taşkendi:

? Şeyh Ömer buyurmuşlar : «Biz müridin kalbini boşaltı­rız, orada ahadiyet istikametinden başka yön bırakmayız! Ama bütün bunları yaparız!»

Kitap: 

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Anket

Kitap okuyor musunuz?:

Son yorumlar